top of page
 • Vad händer månader efter en healingbehandling på Inre vägledning?
  Månader efter en healingbehandling fortsätter energierna att arbeta inom kroppen. Om du haft obalans och blockeringar under en längre tid är det viktigt att låta kroppen sakta återställa sin harmoni. Det är även avgörande att du följer det som vi kommit överens om efter behandlingen, för att ge kroppen optimala förutsättningar för en mer balanserad energi och för en mer effektiv behandling. Därför är det viktigt att veta att du är en viktig del av läkningen och att din insats är lika viktig för att du ska ge din kropp de förutsättningarna den behöver för att hålla sig i balans. Ibland kan det gå några månader innan du kommer på vad som har förändrats men du kan också märka resultat direkt. När din kropp återställer sin balans, kommer det vara lättare att känna och lyssna på vad som känns ”rätt” och ”fel” för just dig och din kropp.
 • Fungerar distanshealing?
  Avstånd är endast en fysisk begränsning och enligt kvantfysiken begränsas inte energi av tid och rum. Distanshealing är till och med kraftigare då kraften ökar med avståndet. Så behandlingarna kan genomföras utan att klienten är fysiskt närvarande.
 • Vilka är de positiva effekterna av healingbehandling på Inre vägledning?
  När energiflödet flödar fritt börjar kroppens egna självläkningsprocesser att aktiveras. Det främjar en balanserad sinnesstämning och ökar mental klarhet, koncentration och emotionell stabilitet. Det minskar stresshormonet kortisol och ökar lyckohormonet oxytocin. Genom att balansera kroppens energiflöde och harmonisera kroppens chakran, ökar näringsflödet och säkerställer harmoni mellan olika organ. Det påverkar även kroppens olika system och vävnader. Det stärker även immunförsvaret. Healing balanserar energinivåerna i kroppen och stödjer kroppens inre balans. Healing främjar även den övergripande hälsan, minskar stress och spänningar genom att lösa upp blockeringar som kan orsaka psykiska, fysiska och emotionella symptom. Den aktiverar även kroppens naturliga läkningsprocesser och påskyndar återhämtningen. Ett fritt flöde påverkar även sömnen och ökar självmedvetenhet om känslor, tankar och kroppens signaler. För vissa så påverkar fritt flöde av livskraft dörren till djupare andlig förståelse och tillväxt, skapar samhörighet och inre frid. Efter behandlingen kan man uppleva ett lugn och samtidigt ökad energi, man kan även få upplevelsen att vara mer i nuet. Healing fungerar lika bra även om du inte "tror" på det.
 • Varför djupandning?
  Djupandning är en kraftfull praxis med djupgående hälsofördelar. Från vår födelse fylls våra lungor med livsenergi i form av syre, och genom hela livet är andningen avgörande för vår överlevnad och anden, själen lämnar vår kropp med vårt sista andetag. Andningen utgör grunden för vår existens, där vi inte bara andas in syre utan även den vitala kraften som driver våra livsfunktioner. Stress och en hektisk livsstil leder ofta till ytlig och frekvent andning, där endast cirka 10% av lungkapaciteten utnyttjas. Denna begränsade andning kan leda till negativa hälsoeffekter som minskad syresättning av celler och ökad stress. Djupandning aktiverar hela lungkapaciteten och främjar avslappning. Genom medveten djupandning balanserar vi nervsystemet, förbättrar syretillförseln till celler och främjar inre lugn. Ökad syresättning i hjärnan gör att vi tänker klarare och att depression och slöhet dämpas. Djup andning bidrar även till ökad medvetenhet om vår inre kraft och närvaro. Genom daglig praktik återansluter vi till denna livsenergi och når vår fulla potential. Genom att utnyttja vår andning som en naturlig resurs stödjer vi vår fysiska, mentala och emotionella hälsa på ett djupt och betydelsefullt sätt. Det påminner oss om att varje andetag erbjuder möjligheten att aktivera vår inre kraft och leva våra liv fullt ut.
 • Vad är qigong?
  Qi betyder livskraft eller energi och gong betyder rörelse eller teknik. Qigong har varit en kinesisk träningsmetod i mer än 2300 år tillbaka, som kombinerar fysiska rörelser, medveten andning och inre fokus för att främja hälsa och välbefinnande. Ursprungligen utvecklades qigong som en form av kinesisk medicin. Som genom tiden har formats till en mer omfattande praktik som syftar till att skapa balans i kropp och själ. Genom regelbunden qigong-praktik upplever du en mängd positiva effekter. Den centrala källan i qigong är att nå det djupa livscentrumet, området strax nedanför naveln. Här är källan till Qi som är livskraft, och vitalitet enligt traditionell kinesisk medicin. Genom att rikta din uppmärksamhet till detta område under qigong-övningar kan du skapa en starkare förbindelse med din inre kraft och balans. Qigong-övningar fokuserar på att balansera kroppens energiflöde och främjar därigenom fysisk hälsa. Det kan hjälpa till att minska risken för olika sjukdomar genom att stärka immunförsvaret, öka energinivån och förbättra kroppens naturliga läkningsförmåga. Det hjälper till att frigöra blockeringar i energiflödet och öka cirkulationen av livsenergi (qi) i kroppen. Qigong inkluderar djupandnings- och avslappningstekniker som kan hjälpa till att minska stress och ångest. Det främjar en känsla av inre frid och mentalt lugn. Qigong-övningar involverar ofta långsamma och kontrollerade rörelser som hjälper till att förbättra balans och koordination. Det är särskilt fördelaktigt för äldre vuxna och kan minska risken för fall. Qigong kräver närvaro och koncentration. Genom att regelbundet öva qigong kan du förbättra ditt mentala fokus och koncentration. Det kan också balansera och reglera dina känslor. Qigong kan vara särskilt användbart för att hantera negativa känslor som ilska, oro och depression. Även om qigong inte är en intensiv träningsform, inkluderar det många mjuka och sträckande rörelser som hjälper till att förbättra flexibiliteten och styrkan i kroppen. Många människor upplever smärtlindring genom qigong, särskilt för kronisk smärta som fibromyalgi och artrit. Qigong inkluderar medveten andningsträning som kan förbättra lungkapaciteten och syresättningen av kroppens vävnader. Förbättrar sömnkvaliteten och sömnproblem. För att uppnå dessa fördelar är det viktigt att praktisera qigong regelbundet och under vägledning av en kvalificerad instruktör om möjligt. Qigong är en holistisk övningsform som främjar balans i kropp och sinne, och dess fördelar kan upplevas av människor i alla åldrar och fysiska förmågor. Det är värt att betona att i qigong är kvaliteten på ditt utövande viktigare än kvantiteten. Att spendera tio minuter med djupa andetag och medvetenhet kring livscentrum är mer givande än längre övningar utan närvaro. Genom att engagera dig fullt ut och vara närvarande i varje andetag av qigong-praktiken, kan du uppleva en djupgående och meningsfull transformation av både kropp och själ. Qigong är en del av traditionell kinesisk medicin och bör därför praktiseras med en respektfull inställning till dess ursprung och filosofi.
 • Vad är meditation?
  Meditation är det naturliga tillståndet som hjälper oss att koppla bort omvärlden och komma i kontakt med oss själva. Det handlar om att vara, inte göra. Bara 5–10 minuter om dagen kan vara en bra början för att uppnå sinnesro och förbättra vår mentala, emotionella och fysiska hälsa. Positiva hälsoeffekter inkluderar minskad stress, ökad klarhet, bättre emotionell balans och sömnkvalitet, sänkt blodtryck samt förbättrad koncentration och minne. Meditation påverkar också hjärnans struktur och funktion positivt. För att integrera meditation i vår dagliga rutin krävs disciplin för att forma nya hälsosamma vanor. Inre vägledning, vår intuition och visdom, blir tydligare när vi når tystnad och närvaro i nuet. Det hjälper oss att förstå våra mål och fatta beslut som är i linje med vår sanna natur. Genom detta kan vi höja vår frekvens och skapa en djupare kontakt med oss själva.
 • Kan man få biverkningar av Reikibehandling?
  Reikihealing kan aldrig skada eftersom Reikin styrs av andligt medvetande. Reikienergin har en kraftfull egen intelligens och ett eget medvetande som automatiskt går till det område som behöver healing. Reikienergin kanaliseras genom utövaren och utövarens energier blir aldrig tömda, utan kan till och med ge healing till utövaren. Reikihealing ska aldrig ges till någon som inte har godkänt det eller vet om att det sker på grund av att personen kan exempelvis sitta i en bil och det kan påverka körningen.
 • Vad händer i kroppen under en healingbehandling med Inre vägledning?
  Under en healingbehandling kan klienter uppleva en mängd olika känslor och fysiska reaktioner. Många beskriver en känsla av total avslappning, ett inre lugn och en behaglig värme som sprider sig genom kroppen. Vissa kan känna förändringar i kroppstemperaturen och det kan visa sig som både kyla och värme. Andra upplever känslor av stickningar, pirrningar eller vågor av energi som rör sig genom kroppen när blockeringar släpper. En del upplever en känsla av att vara omgiven av en vibrerande energi eller en fördjupad medvetenhet om sina egna känslor och tankar. Vissa upplever minnen och olika chakrafärger. När energiblockeringar släpper kan det komma ut genom till exempel tårar, gäspningar eller rapningar. En del känner sig så avslappnade under behandlingen att de somnar. Andra berättar om en lindring av smärta eller spänningar. Ibland känns ingenting och det är helt okej, energin gör sitt jobb oavsett. Energin kommer ge dig den behandling du klarar av, och ge dig precis vad just du behöver. Därför är upplevelserna så olika. Det är viktigt att komma ihåg att upplevelsen av en healingbehandling är högst individuell. Reaktioner kan variera från person till person och även från en behandling till en annan. Oavsett vilka symptom som upplevs är syftet med healingbehandling att främja djup avslappning, balansera dina chakran, ge inre klarhet och välbefinnande. Allt för att stödja kroppens naturliga självläkningsförmåga.
 • Vad är Reiki?
  Reiki är en japansk healingmetod där "Rei" står för universell och "Ki" för livsenergin, även kallat ”qi”. Livsenergin är den grundsubstans som människan och universum är uppbyggd av. Ordet qi är mycket omfattande och kan översättas med livsenergi, energi, livskraft, luft, ånga eller andning. Livsenergin flödar igenom vårt chakrasystem och våra energikanaler som är kopplade till kroppens olika system. Om det råder det brist eller att livsenergin blockeras i sitt flöde av till exempel negativa tankar, känslor eller yttre påverkan kan det ge upphov till olika typer av hälsoproblem som kan påverka oss psykiskt, fysiskt och själsligt. Det påverkar även vårt osynliga elektromagnetiska energifält runt vår kropp, som även kallas vår aura. För att hålla oss friska är det viktigt att kroppens livsenergi flödar fritt och kan ge näring till organ och vävnader. Inom Reiki används livsenergin genom utövaren genom till exempel handpåläggning och intention. Målet är att balansera chakrasystemet, identifiera eventuella blockeringar och att frigöra energiflödet i kroppen för att stödja kroppens naturliga läkningsprocesser.
 • Hur många healingbehandlingar kan jag behöva på Inre vägledning?
  Hur många behandlingar du behöver beror på flera faktorer. Graden av livskraft, graden av obalans i din kropp, hur långvarig den varit, samt vad som har påverkat dig antingen fysiskt eller psykiskt. Din kropp har en egen intelligens för att kunna återhämta sig och återföra balansen. Allra viktigast är vad du gör på egen hand. Din insats spelar en viktig roll för ditt läkande. Genom att använda de verktyg och tekniker som vi kommit överens om under våra sessioner, ökar du möjligheten till en snabbare läkning och måluppfyllelse. Jag kan ge dig en uppskattning av antal behandlingar som du behöver efter vårt första samtal, men det är bara du och din kropp som bestämmer hur snabbt läkningsprocessen kan gå. Därför är det viktigt att ha tålamod och tillit till förloppet.
 • Vad händer veckan efter en healingbehandling på Inre vägledning?
  Under den första veckan efter första healingen så sätter reningsprocessen i gång, och det är viktigt att dricka mycket vatten och välkomna kroppens reaktioner. Alla reagerar olika, beroende på vad man behöver släppa taget om och en tillfällig ökning av symtom kan ske i början innan det vänder. Du kan även få fysiska reaktioner som feber och influensasymptom. Lider du av till exempel migrän eller värk kan detta bli värre under någon dag för att sedan lindras eller förvinna. Du kan också uppleva djup avslappning och lugn. Trötthet eller känslighet är normala reaktioner när blockerad energi frigörs. Har du en känsla av sorg eller undertryckta känslor kan den komma upp till ytan för att lämna kroppen genom tårar. Energiblockeringar kan även lämna kroppen genom gäspningar och rapningar, vilket är helt normalt. Låt kroppen göra sin utrensning och välkomna det. Din klarhet, högre energinivå, insikter och inre frid kommer att stärkas. Efteråt är det viktigt att följa vad vi kommit överens om och vi ser vad just du behöver göra för att stärka behandlingseffekterna och främja ett fortsatt välbefinnande. Tips är att skriva ner dina tankar och känslor efter behandling. Du kan alltid kontakta mig om du har funderingar eller frågor, eller behöver ytterligare stöd eller påminnelse om något.
 • Vad menas med obalans i energiflödet?
  Brist på livsenergi leder till att organen inte kan utföra sina funktioner ordentligt. Den kan påverkas av undernäring, överansträngning, långvarig sjukdom eller stigande ålder. En ohälsosam livsstil och brist på fysisk aktivitet, negativ miljö och höga stressnivåer som utsöndrar kortisol minskar vår aura och påverkar vårt immunförsvar negativt. Om denna obalans kvarstår över tid, kan det orsaka en rad symptom som kan leda till allvarligare hälsoproblem. Symptomen kan variera från att bli trött, svag, frusen, sämre koncentration och nedstämdhet. Symptomen ser sedan olika ut beroende på vilket organ som är mest påverkat. Blockerat energiflöde kan påverkas av överdrivna känslor, undertryckta känslor, olämplig och oregelbunden kost, påverkan utifrån som sjukdomsfaktorer eller skador. En spark på benet kan orsaka en lokal svullnad och smärta på grund av stagnation av livskraft i energikanalerna i det området. Stagnering orsakar blockering och kan också orsakas av brist på energiflöde som gör att det inte blir tillräckligt med flöde i ett område för att cirkulationen ska ske smidigt. Där stagneringen uppstår kan man känna spänning eller smärta när livskraften i meridianen passerar. Traumatiska händelser och svåra livserfarenheter kan skapa blockeringar genom att lagra negativ energi i kroppen. När energiflödet störs kan det påverka vårt chakrasystem vilket påverkar våra känslor, organ och vävnader negativt. Vilket kan leda till en rad fysiska och psykiska symptom både mentalt och kroppsligt. Det kan signaleras genom symptom och smärta, och om det kvarstår över tid kan det leda till allvarligare hälsoproblem.
 • Hur går en healing till på Inre vägledning?
  1. Jag rekommenderar att du förbereder dig genom att skriva ner vad du vill få ut av healingen både mentalt och kroppsligt. Minst två timmar fasta är att föredra före sessionen, då energin ska arbeta med annat. Det går bra att dricka vatten. 2. Sessionen inleds vanligtvis med KBT-samtal eller en kort konversation där vi tar upp eventuella specifika problem eller behov (beroende på vilken behandling du valt). Här kommer jag förklara hur det går till och hur du kan uppleva healingen före, under och efter. 3. Du får lägga dig på en behandlingsbänk, klädd i bekväm klädsel. Skor och eventuella smycken kan tas av för att säkerställa fritt energiflöde. 4. Du ombeds att stänga ögonen och slappna av. Jag kan använda olika tekniker för att hjälpa dig att slappna av, till exempel en guidad avslappning eller djupandning. 5. Jag börjar med att undersöka dina chakran och din aura för att se efter blockeringar och obalanser. Jag placerar mina händer lätt på eller över olika delar av din kropp i olika positioner. Livsenergin strömmar genom mina händer och överförs till dig. Detta sker utan fysisk manipulation eller tryck. Under behandlingen kommer målet vara att komma ner i frekvens från Beta till Alfa och till Thetafrekvens för att aktivera det parasympatiska nervsystemet. Detta skapar ett lugn, stärker immunförsvaret och minskar stress. 6. Under sessionen fokuserar jag på att balansera och harmonisera energiflödet i din kropp. Detta görs genom att livsenergin kanaliseras till de områden som behöver uppmärksamhet. 7. Du kan uppleva olika känslor under sessionen, inklusive djup avslappning, kyla, värme, stickningar, vågor av energi eller en känsla av lugn. Vissa kan även få emotionella upplevelser, minnen, bilder, se chakrafärger eller du kan få insikter. När energiblockeringar släpper kan du märka det genom exempelvis tårar, gäspningar och rapar/luft som behöver komma ut. Det är viktigt att låta detta ske eftersom det är energi och känslor som släpper. 8. När sessionen närmar sig sitt slut, avslutar vi det tillsammans med en healingmetod som gör att vi ökar din energi. Det tar ca 2 min. 9. Efter behandlingen kommer vi att dela våra upplevelser och reflektera. Vi går igenom vad just du kan göra för att bibehålla din hälsa. Jag kan även rekommendera hur många behandlingar du kan behöva. Det kommer även finnas utrymme för att ställa frågor. 10. Vi avslutar med att jag ger information om eftervård.
 • Hur kan våra tankar och känslor påverka vår energi?
  När vi har en tanke skapas det elektriska laddningar i vårt neurala nätverk i vår hjärna. Det skapar kemiska reaktioner som resulterar i känslor. När en välbekant känsla driver på våra tankar skapar de känslorna magnetiska laddningar. När de slås samman ger det upphov till ett elektromagnetiskt fält som motsvarar ditt varandetillstånd. Desto starkare känslokvoten är, vare sig den är positiv eller negativ, desto större blir förändringen i vår invärtes kemi. Detta varandetillstånd omringar våra celler och med det hela vår kropp, vår aura. Tänk på känslor som energi i rörelse. Så om vi vill förändra vårt varandetillstånd, behöver vi förändra våra tankar och känslor. Utan känslan saknas förbindelsen mellan hjärnan och kroppen. När vi upplever positiva tankar och känslor, som glädje, kärlek och lycka, sker en komplex process i våra hjärnor och kroppar. Våra hjärnor skapar elektriska och kemiska signaler som påverkar vår hormonproduktion. Ett av de viktiga hormonerna som frisätts vid positiva känslor är oxytocin, som ibland kallas "kärlekshormonet". Oxytocin främjar känslor av tillgivenhet, social anknytning, välbefinnande och ökar vår energi runt kroppen. Det är också känt för att minska stressnivåer. Däremot, när vi upplever negativa tankar och känslor, som stress, rädsla, ilska eller oro, kan vår kropp reagera genom att öka produktionen av stresshormonet kortisol. Kortisol är användbart i små mängder eftersom det hjälper oss att hantera stressiga situationer. Men om kortisolproduktionen blir kronisk eller överdriven kan det ha negativa effekter på vår hälsa, inklusive ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, viktuppgång, sömnproblem och framför allt minska vår energi runt vår kropp, vår aura, som påverkar vårt immunförsvar. När vårt immunförsvar minskar så ökar även risken för sjukdomar. Så, våra tankar och känslor har en direkt inverkan på våra hormoner och påverkar vår fysiska och mentala hälsa. Genom att sträva efter positiva tankar och känslor kan vi främja en hälsosammare och mer balanserad livsstil. Vi kan tänka oss att vi är som ett laddat batteri. Positiva tankar laddar oss, negativa tankar minskar vår energi.
 • Vad är KBT?
  Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en terapeutisk metod som fokuserar på att förändra negativa tankemönster och beteenden som påverkar dina känslor och reaktioner. Genom ett gott samarbete oss emellan kan vi förändra negativa tankar och gamla beteendemönster, för att förbättra din mentala hälsa. Målet är att du skall få praktiska verktyg för att kunna hantera utmaningar som osunda tankemönster och rutiner, lindra ångest, depression och stress, bryta negativa cykler och främja nya positiva beteenden och tankemönster vilket påverkar energin i din kropp.
 • Vad är chakrasystemet?
  Chakrasystemet består av sju huvudsakliga energicentra längs kroppens mittlinje, från basen av ryggraden till toppen av huvudet. Varje chakra representerar olika aspekter av mänsklig existens, inklusive fysisk, emotionell och spirituell balans. De har sin egen frekvens, körtlar, hormoner, kemi, färg och har sin egen individuella nervfläta av neuroner och därför sitt eget unika sinne, samt sin egen intention (medvetande) och därför kallat minihjärna. De alla är kopplat till nervsystemet (autonoma nervsystemet), som är kopplat med organ, vävnad och celler i respektive område. Det betyder att varje chakra har ett eget individuellt informationscentrum. När dina chakran är i harmoni anses energiflödet vara jämnt och balanserat, vilket främjar välbefinnande och god hälsa. Men om det uppstår obalans eller blockeringar i ett eller flera chakran kan det påverka både den fysiska, psykiska och emotionella hälsan. Exempelvis kan en obalans i första chakrat kallat rotchakrat, associeras med känslor av rädsla och brist på grundläggande trygghet och hormonerna östrogen och progesteron kan komma i obalans. Medan en obalans i hjärtchakrat kan relateras till svårigheter att uttrycka kärlek och medkänsla. Då kan även vårt tillväxthormon och oxytocin påverkas. Här är vävnaderna kopplat till hjärta och lungor. Ovanför magen sitter solarpelxuschakrat, där finns vår livskraft och vår magkänsla. Här skapas hormoner som serotonin och kortisol. Organen som tillhör är tex mag- och tarmkanalerna. Brist på energi i sakralchakrat nedanför naveln kan orsakas av undertryckta känslor som skuldkänslor, oro, ilska och svartsjuka som kan leda till hormonell obalans, menstruationssmärtor och prostataproblem hos män. Om obalans uppstår i något utav de tre första chakran så börjar det tas energi från vårt osynliga elektromagnetiska energifält runt vår kropp, vår aura. När processen upprepas över tid, krymper energifältet runt oss. Det försvagar ditt ljus och håller dig på en låg vibration. Det hindrar energin att gå igenom alla chakran från rot upp till kronchakrat, som behövs för att få mer energi, känna balans och högre vibration.
 • Hur fungerar energin i våra celler?
  Inom kvantfysiken har forskning gett oss en djupare insikt för vilken roll energin har i kroppen och dess avgörande betydelse för vår hälsa och vårt immunförsvar. Kroppens minsta beståndsdel är atomen och den består av en atomkärna, protoner, neutroner, elektroner och ett energifält. Energifältet innehåller ljus och information som används för kommunikation och utgör 99,999999999999 % av atomen. Flera atomer blir en molekyl och runt molekylen bildas då ett energifält med all information och energi som håller dem samman. När flera atomer tillförs bildar de ett kemiskt ämne, och tillförs ännu fler atomer bildas en cell. Denna cell omringas av ett genomskinligt energifält med cellens information och status. Sedan har vi också våra organ som består av celler och vävnader som också har ett osynligt energifält runt sig med information och energi som visar hur de mår. Så hela vår kropp består av celler som omringas av ett osynligt elektromagnetiskt fält som innehåller information och hur våra celler mår. Även kallat vår Aura.
 • Vad är en Aura?
  En aura, enligt kvantfysikens perspektiv, uppstår genom energivibrationer och ett elektromagnetiskt fält som omger alla levande organismer. Atomerna och molekylerna i kroppen vibrerar och skapar subtila energifält. Dessa fält interagerar med omgivningen och är resultatet av de grundläggande kvantmekaniska processer som sker i kroppen, vilket manifesterar sig som en aura som fungerar som ett osynligt skydd och informationscentrum runt organismen, människokroppen. Auran utgör ett intelligent och levande fält av våra celler, och dess tillstånd speglar vårt övergripande välmående. Vid långvarig stress, alkohol, dåliga matvanor, sömnbrist, negativa tankemönster, trauman eller till exempel brist på fysisk aktivitet, blir våra celler mindre aktiva och upphör att kommunicera med varandra. För att bibehålla liv och hälsa kommunicerar våra celler med varandra genom att utbyta viktig information som sänds ut i olika ljusfrekvenser. När en cell inte sänder ut tillräckligt med information blir den sjuk och inte längre förmögen att dela information med andra celler, och utan det utbytet får den inte vad den behöver. När vi har mindre ljusfrekvenser från våra celler, så blir vår aura som är vårt skydd runt kroppen försvagat. Detta minskar vårt immunförsvar och gör oss mer mottagliga för negativitet och sjukdomar. Denna minskning av energifältet kan orsaka många olika symptom som till exempel utmattningssymptom, ingen livslust, trötthet, känsla av att tappat den vitala kraften och påverkan av vår övergripande hälsa. Detta kan resultera att man inte har energi, ork eller får motivation till att ta egna initiativ för reparation och återställande av balansen. Vad detta i praktiken innebär är att vi rent bokstavligt är ljusvarelser och att våra celler behöver energi för att fungera optimalt.
 • Hur påverkas nervsystemet av energi?
  Energiflödet i nervsystemet är avgörande för överföringen av elektriska signaler mellan nervceller. Blockeringar kan hämma denna kommunikation och påverka kognition, muskelkontroll och känslomässig reglering. Energibrist och blockeringar kan aktivera det sympatiska nervsystemet, vilket leder till ökad produktion av stresshormoner som kortisol. Detta kan resultera i ökad stress, ångest och sömnstörningar. Blockeringar kan orsaka fysiska symtom som smärta, domningar eller stickningar. Energibrist kan leda till trötthet, bristande energi och nedsatt förmåga att utföra vardagliga uppgifter. Det kan även påverka balansen mellan det sympatiska och parasympatiska nervsystemet, vilket reglerar viktiga kroppsfunktioner som hjärtfrekvens, andning och matsmältning. Energibrist och blockeringar kan bidra till psykiska hälsoproblem som depression och ångest genom att påverka neurotransmittorsystemet och känslomässig reglering. När vi stressar och aktiverar det sympatiska nervsystemet och det pågår under en lång tid, utnyttjar kroppen alla sina energireserver till att motverka det oavbrutna hot de varseblir från omgivningen. Därför har kroppen ingen energi över till invärtes tillväxt och reparation och det minskar vår energi och vår aura som i sin tur påverkar immunförsvaret. Målet med healing är att komma från Alfa frekvens till Beta och till thetahjärnvågor. När vi saktar ner våra hjärnvågor, förflyttar sig medvetandet från norocortex till mitthjärnan och där sammanlänkas det med det autonoma nervsystemet. Kroppens undermedvetna operativsystem. Som reglerar homeostas i kroppen alltså matsmältningen, kroppstemperaturen, hormonsekretionen, blodsockernivå, hjärtslag, produktionen av antikroppar som bekämpar infektioner och reparerar skadade celler.
 • Aurarening med Mapacho?
  Mapacho är en speciell typ av tobak som jag använder under aurarening. Den har sitt ursprung i Peru och har använts i uråldriga traditioner och healingpraxis av ursprungsbefolkningen i Amazonas. Den skiljer sig från den vanliga tobaken och är känd för sina helande och rensande egenskaper. Mapacho används i rituella ceremonier och i healing för att uppnå flera syften. Dessa kan vara att rena negativa energier, öppna upp energiflöden och rensa bort blockeringar från kroppen och energifältet (auran). Den kan även öppna upp sinnet och förstärka sinnesupplevelser. Detta kan leda till ökad medvetenhet, intuition och andlig upplevelse. Mapacho anses också ge skydd mot negativ energi, onda andar och andra skadliga influenser. Det skapar en skyddande barriär runt individen. I healingpraxis används Mapacho för att förstärka och underlätta läkningsprocessen. Det är viktigt att notera att användningen av Mapacho bör göras med respekt och försiktighet, helst under ledning av en kunnig utövare. Det är en kraftfull substans med starka effekter, och det är viktigt att använda den med avsikt att främja hälsa och välbefinnande
 • Vad är energikanaler?
  Energikanalerna sträcker sig över hela kroppen och förser den med ett konstant flöde av qi och blod. Människan har tolv meridianer varav hälften är yin-meridianer och hälften yang-meridianer. De organ vars meridianer är yin-meridianer är hjärta, hjärtsäck, mjälte, njurar, lever och lungor. De passerar på framsidan av kroppen och på insidan av armar och ben. Magens, urinblåsans, gallblåsans, trippelvärmarens, tunntarmen och tjocktarmens meridianer är yang-meridianer. Dem fördelar sig på kroppens baksida och på utsidan av armar och ben. Om energiflödet i någon av dessa meridianer blockeras eller blir i obalans, kan det påverka vårt välbefinnande och ge upphov till flera olika fysiska, psykiska och emotionella symptom. Vilket kan leda till allvarligare hälsoproblem.
 • Betalning
  Jag använder mig av Swish, faktura, friskvårdsbidrag och Epassi.
 • Viktigt att veta
  Min roll är att stödja och komplettera din väg mot hälsa och balans. Jag arbetar med holistisk hälsa och betonar att jag inte ställer några medicinska diagnoser. Mitt fokus ligger på att betrakta ditt välmående som en helhet, inklusive fysiska, mentala och känslomässiga aspekter. Om du har livshotande tillstånd eller akuta medicinska problem, rekommenderar jag starkt att du kontaktar din vårdcentral eller en medicinsk professionell vårdgivare. Denna behandling ska inte ersätta den traditionella vården.
 • Tystnadsplikt
  Under mina sessioner och behandlingar följer jag sträng tystnadsplikt. Det innebär att all information och allt som delas under vårt samarbete hålls konfidentiellt och skyddat. Din integritet och trygghet är av högsta prioritet för mig, och du kan känna dig säker när du delar med dig under våra möten.
 • Personuppgifter
  Jag värnar om din integritet och säkerhet. Därför följer jag strikta riktlinjer enligt GDPR för att säkerställa att din personliga information och data behandlas med högsta respekt och skydd. Din förtroende är avgörande, och du kan vara trygg i vetskapen om att din information hanteras enligt de högsta standarderna för dataskydd. Om du har några frågor eller funderingar kring detta, är du välkommen att kontakta mig för ytterligare information. Din integritet är min prioritet och jag strävar efter att ge dig en trygg och säker upplevelse genom hela vår interaktion.
bottom of page